Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

09 / 09 / 2020

Λειτουργεί στον Τομέα ΜΝΕΣ και περιλαμβάνει αρχεία διαφόρων λογοτεχνών (Αλκ. Γιαννόπουλου, Στρατή Δούκα, Μ. Αξιώτη, Β. Βασιλικού, Γ. Δέλιου, Οδ. Ελύτη, Μελισσάνθης, Ά. Σικελιανού). Για τον έντυπο κατάλογο του Αρχείου βλ. Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών. Αναλυτικός κατάλογος, Α.Π.Θ., Παράρτ. ΕΕΦΣΠΘ, Τμ. Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη 2007.
Για την ψηφιακή μορφή του καταλόγου, βλ.
http://invenio.lib.auth.gr/collection/Modern%20Greek%20Literature%20Archive και
http://www-old.lit.auth.gr/index.php?page=30000.

Το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι ανοικτό κάθε Παρασκευή, 14.00-17.00.

Επιτροπή: Λ. Βαρελάς, Μ. Βασιλειάδη, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: