Έρευνα /Πρακτικά ΙΔ’ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης Τομέα ΜΝΕΣ / Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη / 2016

Στις 27-30 Μαρτίου 2014 οργανώθηκε η ΙΔ' Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ. Η Επιστημονική Συνάντηση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του νεοελληνιστή Ξενοφώντα Α. Κοκόλη (1939-2012), που υπήρξε απόφοιτος, διδάκτορας και επί μακρόν διδάσκων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.  Η εναρκτήρια συνεδρίαση της Συνάντησης έγινε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Μαρτίου 2014 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες τις επόμενες τρεις ημέρες...

Περισσότερα

06 / 11 / 2020
share

5η Ημερίδα Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών Β’ κύκλου του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας

Στις 25 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 5η Ημερίδα Μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Β΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ), παράλληλα με την παρουσίαση της προόδου του Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα. Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Κωνσταντόπουλος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share

5η παρουσίαση των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας / Οκτώβριος 2019

Στις 25 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 5η παρουσίαση της προόδου των εργασιών του Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ), παράλληλα με την παρουσίαση των Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Β΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα. Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Κωνσταντόπουλος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share

4η παρουσίαση των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας / Ιούνιος 2017

Στις 28 & 29 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 4η παρουσίαση της προόδου των εργασιών του Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ), παράλληλα με την παρουσίαση των Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Β΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα. Η διημερίδα φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη" του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share

4η Ημερίδα Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών Β’ κύκλου του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας

Στις 28 & 29 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 4η Ημερίδα Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Β' κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ), παράλληλα με την παρουσίαση της προόδου του Υποψήφιων Διδακτόρων. Η διημερίδα φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη" του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share

3η Ημερίδα των Μεταπτυχιακών φοιτητών & φοιτητριών Β’ κύκλου του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας

Στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 3η Ημερίδα Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Β΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ), παράλληλα με την παρουσίαση της προόδου των εργασιών του Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share

3η παρουσίαση των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας / Οκτώβριος 2016

Στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 3η παρουσίαση της προόδου των εργασιών του Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ), παράλληλα με την παρουσίαση των Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Β΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα. Η διημερίδα φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη" του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share

2η παρουσίαση των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας / Ιούνιος 2015

Στις 25 & 26 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η 2η παρουσίαση της προόδου των εργασιών των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ). Η διημερίδα φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη" του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share