Δραστηριότητες / Παρουσιάσεις προόδου υποψήφιων διδακτόρων5η παρουσίαση των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας / Οκτώβριος 2019

Στις 25 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 5η παρουσίαση της προόδου των εργασιών του Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ), παράλληλα με την παρουσίαση των Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Β΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα. Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Κωνσταντόπουλος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share

4η παρουσίαση των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας / Ιούνιος 2017

Στις 28 & 29 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 4η παρουσίαση της προόδου των εργασιών του Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ), παράλληλα με την παρουσίαση των Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Β΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα. Η διημερίδα φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη" του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share

3η παρουσίαση των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας / Οκτώβριος 2016

Στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 3η παρουσίαση της προόδου των εργασιών του Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ), παράλληλα με την παρουσίαση των Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Β΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα. Η διημερίδα φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη" του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share

2η παρουσίαση των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας / Ιούνιος 2015

Στις 25 & 26 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η 2η παρουσίαση της προόδου των εργασιών των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ). Η διημερίδα φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη" του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share

1η παρουσίαση των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας / Ιούνιος 2014

Στις 12 & 13 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 1η παρουσίαση της προόδου των εργασιών των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (κατευθύνσεις ΝΕΦ & ΓΣΓ). Η διημερίδα φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα παρουσιάσεων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Περισσότερα

05 / 11 / 2020
share