Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών

09 / 09 / 2020

Το «Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών» του Τμήματος Φιλολογίας (http://www.lit.auth.gr/erfinte), ιδρυμένο το 2006 (ΦΕΚ 1233/Β/6-9-2006), είναι το πρώτο πανελλαδικά πανεπιστημιακό εργαστήριο που επένδυσε στην καλλιέργεια του αναδυόμενου ερευνητικού και διδακτικού πεδίου που ορίζεται από τη συνάντηση της Φιλολογίας και των ψηφιακών τεχνολογιών.

Το Εργαστήριο στεγάζεται στον 4ο όροφο του Nέου Kτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής, αίθ. 423 στον ίδιο χώρο με τη Nησίδα Yπολογιστών του Tμήματος Φιλολογίας..

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και άλλων τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου η  συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εργαστηρίου δημιουργήθηκε (με τη χρήση Ελεύθερου Ανοικτού Λογισμικού) η ιστοσελίδα του Τμήματος, οργανώθηκαν συναφείς ημερίδες και επιμέρους δράσεις, εκδόθηκαν ψηφιακά πρακτικά συνεδρίων, προσφέρεται διαδραστικό διδακτικό υλικό (http://www-old.lit.auth.gr/lingua/), ενώ στεγάστηκαν και στεγάζονται τόσο προπτυχιακά μαθήματα όπως τα «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία» (ΓΛΩ 397) και «Νεοελληνική Φιλολογία και Πληροφορική» (ΝΕΦ 264) όσο και ειδικά μεταπτυχιακά μαθήματα που συνδυάζουν φιλολογικά ερευνητικά δεδομένα και ζητούμενα με την ψηφιακή τεχνολογία. Για το α.α. 2019-2020 σχεδιάζεται μία ημερίδα και ένα θερινό σχολείο.

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο εν εξελίξει ερευνητικό έργο “Αξιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος με τη χρήση υποβοηθούμενης αναγνώρισης, ανάλυσης, επισήμανσης και εμπλουτισμού τεκμηρίων” που εκπονείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονική υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Κατερίνα Τικτοπούλου, η οποία είναι εκλεγμένη Διευθύντρια του Εργαστηρίου με τριετή θητεία (ΦΕΚ 501/ΥΟΔΔ/1-8-2019). Με βάση απόφαση της ΓΣ του Τμήματος (αρ. 47/3-9-2019), μέλη του Εργαστηρίου είναι επίσης ο καθ. Δημήτρης Κουτσογιάννης και οι επίκ. καθ. Α. Λάμαρη, Ν. Μίλτσιος, Μάρθα Βασιλειάδη, Μιχάλης Μπακογιάννης, και Αλέξανδρος Τάντος.

Επίσης, με σημείο αναφοράς το Εργαστήριο δραστηριοποιείται η Ομάδα Ψηφιακών Νεοελληνικών Σπουδών Digines του Τμήματος Φιλολογίας, που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και υποψήφιους διδάκτορες, με υπεύθυνη την Κ. Τικτοπούλου.


ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου ΕΡΦΙΝΤΕ

Κατεβάστε το PDF

Λυπούμαστε, δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση του εγγράφου PDF. Μπορείτε να δείτε το PDF εδώ: https://pmsnef.lit.auth.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/ΦΕΚ-Ίδρυσης-του-Εργαστηρίου-ΕΡΦΙΝΤΕ.pdfshare

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: