Μαθήματα αα 2021-2022


Μεταπτυχιακά μαθήματα – Χειμερινό εξάμηνο

ΝΕΦ 600: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Λ. Βαρελάς

ΝΕΦ 603: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΗΣΗΣ Ι

Η τεχνική των πεζών ή έμμετρων αφηγηματικών (μυθιστορικών) κειμένων με ένθετα τμήματα λυρικής ποίησης, επιστολών, κτλ. (από τον “Λίβιστρο” ώς τα φαναριώτικα του τέλους του 18ου αι.)
Σ. Σταυρακοπούλου

ΝΕΦ 611: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο αυτοβιογραφικός λόγος της Επανάστασης
Λ. Αραμπατζίδου

ΝΕΦ 614: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η λογοτεχνία της πόλης
Τ. Μαρκομιιχελάκη

Μεταπτυχιακά μαθήματα – Εαρινό εξάμηνο

ΝΕΦ 606: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΙ

Ιδιωτικά τραύματα δημόσιες αναταράξεις
Μ. Μικέ

ΝΕΦ 613: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Αφήγηση και διαμεσική μεταφορά: από τη νεοελληνική λογοτεχνία στα κόμικς
Τ. Καπλάνης

ΝΕΦ 647: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ι

Ψηφιακές μέθοδοι και ανάλυση αφηγηματικών κειμένων
Κ. Τικτοπούλου