Ομιλία της Κ. Τικτοπούλου και της Ε. Πετρίδου στο Colloquium του μεταπτυχιακού της ΝΕΦ / 12.1.2021

21 / 01 / 2021

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 η Κ. Τικτοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και η Ε. Πετρίδου, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., μίλησαν στο σεμινάριο του μεταπτυχιακού της ΝΕΦ με θέμα «Ψηφιακός Σολωμός: το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των σολωμικών αυτογράφων στο Α.Π.Θ.»

Επιστρατεύοντας τις νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση παραδοσιακών ερευνητικών ερωτημάτων στο πεδίο της Νεοελληνικής Φιλολογίας και ειδικότερα στη μελέτη της απαιτητικής περίπτωσης του Σολωμού, το ερευνητικό πρόγραμμα «Ψηφιακή έκδοση των σολωμικών χειρογράφων, παραδειγματική φιλολογική/ γενετική έκδοση και λημματικοί πίνακες ιταλικών λέξεων» στρέφεται στην αξιοποίηση του κειμενικού υλικού των χειρογράφων, επιδιώκοντας πρωτίστως να καταστήσει το ρευστό και αποσπασματικό αυτό υλικό διαχειρίσιμο μέσω
της ψηφιοποίησής του.

Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιείται στο Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. Οι ομιλήτριες εκπροσώπησαν την ερευνητική ομάδα που αποτελείται επίσης από τους Β. Βασιλειάδη, Α. Σάγγου, Κ. Θεοδωρίδη και Μ. Ακριτίδου.

Το σεμινάριο έγινε διαδικτυακά.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Ομιλία Κ. Τικτοπούλου & Ε. Πετρίδου

Είδος αρχείου: pdf228.52 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: