Πρακτικά ΙΕ’ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης Τομέα ΜΝΕΣ / Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη / 2018

06 / 11 / 2020

Στις 1-4 Μαρτίου 2017 οργανώθηκε η ΙΕ’ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ.

Τα Πρακτικά της Συνάντησης κυκλοφόρησαν σε ψηφιακή μορφή το 2018.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Πρακτικά της ΙΕ' Διεθνούς Συνάντησης του Τομέα ΜΝΕΣ / Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Είδος αρχείου: pdf14.17 MB

Κατεβάστε το αρχείο

share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: