Αποτελέσματα αναζήτησης για: !


Εργαστήριο Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας

Το «Εργαστήριο Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕρΒιΝεΦ  (Bibliology Workshop of Modern Greek Philology-BibWksh)» ιδρύθηκε τον Μάιο του 2020 (Φ.Ε.Κ. 1744/7.5.2020). Διευθυντής του είναι ο επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Μιχ. Μπακογιάννης. Κύρια…


Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών

Το «Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών» του Τμήματος Φιλολογίας (http://www.lit.auth.gr/erfinte), ιδρυμένο το 2006 (ΦΕΚ 1233/Β/6-9-2006), είναι το πρώτο πανελλαδικά πανεπιστημιακό εργαστήριο που επένδυσε στην καλλιέργεια του αναδυόμενου ερευνητικού και διδακτικού…


Μαθήματα αα 2021-2022

Μεταπτυχιακά μαθήματα – Χειμερινό εξάμηνο ΝΕΦ 600: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Λ. Βαρελάς ΝΕΦ 603: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΗΣΗΣ Ι Η τεχνική των πεζών ή έμμετρων αφηγηματικών (μυθιστορικών) κειμένων με ένθετα…


Ύλη εξετάσεων 2021

Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (βοηθήματα: Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Γνώση. Λ. Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ. R. Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία: ποίηση…


Κριτήρια εισαγωγής

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια Γενικός βαθμός πτυχίου, ίδιου ή συναφούς πεδίου (10%) Συνάφεια προπτυχιακών μαθημάτων – μέσος όρος (20%) Υποχρεωτική γραπτή εξέταση σε μία…


Αίτηση

Η αίτηση υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Β’ κύκλου στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα,…β. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γ’ κύκλου / Διδακτορικό (PhD)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Γ΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης…


α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Β’ κύκλου

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90. Οι σπουδές οργανώνονται σε τρία εξάμηνα συγκεκριμένα: Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα…


Διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία έχει έκταση 15.000-20.000 λέξεις. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας την 15η Φεβρουαρίου. Οι προδιαγραφές για…