Επικοινωνία


Τηλέφωνα επικοινωνίας

Γραμματεία τμήματος: 2310 995232, 2310 995233
Fax: 2310 995245

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Κτήριο Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή” 2ος όροφος
54124 Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο