Ομιλία του Αγαμέμνονα Τσελίκα στο Colloquium του μεταπτυχιακού της ΝΕΦ / 26.1.2021

28 / 01 / 2021

Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 ο Αγαμέμνων Τσελίκας, Προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, μίλησε στο σεμινάριο του μεταπτυχιακού της ΝΕΦ με θέμα «Παλαιογραφία και κειμενολογία, δύο αδελφές επιστήμες. Προκλήσεις και προοπτικές».

Ως προς την Παλαιογραφία, η διάλεξη θα αφορά στην ίδια την ιστορία της ελληνικής γραφής συμβατικά από τον 1ον αιώνα μ.Χ. έως και τον 20όν αιώνα, με παράλληλες αναφορές στη διασπορά των κέντρων παραγωγής βιβλίων και των χαρακτηριστικών τους, στις αυτοκρατορικές και πατριαρχικές γραμματείες, στα υλικά γραφής, τις τεχνικές κατασκευής και της αισθητικής των βιβλίων, στην προσωπογραφία των γραφέων και κτητόρων και στις βιβλιοθήκες παλαιές και νεότερες. Ως προς την κειμενολογία, η διάλεξη θα αφορά στις απόψεις σχετικά με τη γένεση και την ουσία του γραπτού κειμένου, στις κατά καιρούς θεωρίες της παράδοσης και διάδοσής τους, τους παράγοντες φθοράς, νοθείας και παραλλαγών από εποχή σε εποχή, στους τρόπους αναπαραγωγής και διάδοσης, στη μετάβαση από το χειρόγραφο βιβλίο στο έντυπο και στην εκδοτική κειμένων σύμφωνα με τις κατά καιρούς διάφορες απόψεις.

Το σεμινάριο έγινε διαδικτυακά.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Α. Τσελίκας_Colloquium_26.1.2021

Είδος αρχείου: pdf125.96 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: