Έρευνα / ΕργαστήριαΕργαστήριο Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας

Το «Εργαστήριο Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕρΒιΝεΦ  (Bibliology Workshop of Modern Greek Philology-BibWksh)» ιδρύθηκε τον Μάιο του 2020 (Φ.Ε.Κ. 1744/7.5.2020). Διευθυντής του είναι ο επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Μιχ. Μπακογιάννης. Κύρια αντικείμενα της έρευνας και της διδασκαλίας του Εργαστηρίου Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΕρΒιΝεΦ) αποτελούν οι βασικοί κλάδοι που εμπίπτουν στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Βιβλιολογίας και αφορούν τη Νεοελληνική Φιλολογία (από τον 16ο αι. κ.εξ.). Πιο...

Περισσότερα

09 / 09 / 2020
share

Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών

Το «Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών» του Τμήματος Φιλολογίας (http://www.lit.auth.gr/erfinte), ιδρυμένο το 2006 (ΦΕΚ 1233/Β/6-9-2006), είναι το πρώτο πανελλαδικά πανεπιστημιακό εργαστήριο που επένδυσε στην καλλιέργεια του αναδυόμενου ερευνητικού και διδακτικού πεδίου που ορίζεται από τη συνάντηση της Φιλολογίας και των ψηφιακών τεχνολογιών. Το Εργαστήριο στεγάζεται στον 4ο όροφο του Nέου Kτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής, αίθ. 423 στον ίδιο χώρο με τη Nησίδα Yπολογιστών του Tμήματος Φιλολογίας.....

Περισσότερα

09 / 09 / 2020
share
Θ. Χιώτης_Οπτική ποίηση